Knivblock – lutande

eva solo

Färg: Grå , vit , svart

Material: Aluminum , veckat svart plastinnehåll som kan tas ur och diskas

Innehållet finns att köpa separat vid framtida byte