Set of Bowls

Design House Stockholm

Design: CKR, Claesson Koivisto Rune
De svenska arkitekterna Claesson Koivisto Rune
har utformat fem enkla skålar som var och en
skiljer sig från varandra men som tillhör samma
familj. Används de var för sig, har varje skål sin
egen form, storlek och specifika material vilket
matchar dess användningsområde. Tillsammans
bildar de en enhetlig uppsättning. När skålarna
inte används kan de monteras i varandra för att
spara utrymme eller för att ge en mycket dekorativ
skulptur för hemmet. Ø 39 cm